Doç. Dr. Çağla ŞAR

Ortodonti

Dr. Şar, lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda ortodonti doktorasını 2009 yılında tamamlamıştır.

2010 yılında kısa süreli ziyaretçi öğretim üyesi ünvanıyla University of Connecticut'ta bulunmuştur.

Doktora sonrasında akademik kariyerine Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı'nda devam etmiş, 2014 yılında 'Doçent Doktor' ünvanını almıştır.

İstanbul'da Marmara Üniversitesi ve Okan Üniversitesi bünyesi altında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Pek çok ulusal ve uluslararası yayını ve kitap bölümü yazarlığı bulunan Dr. Şar, aynı zamanda Türk Ortodonti Dergisi'nde 2016 yılından beri yardımcı editör olarak görev yapmaktadır.

Kliniğimiz bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Türkçe